Publicaties in overige media


Martin Steendam Says, ĹFoster Hope, Even if It Means Challenging the Rulesĺ
Stephanie Hepburn in #CrisisTalk
10 september 2019

GGZ college Persoonlijkheidsstoornissen
Klik hier voor de volledige uitzending Video
Website GGZ Friesland
14 mei 2019

Wil je echt dood? Video
Hoe omgaan met iemand die su´cidaal is? Video
Website: Ik wil dood - Deskundigen aan het woord
24 maart 2018

GGZ college Praten helpt
Klik hier voor de volledige uitzending Video
Klik hier voor de presentatie Video
Website GGZ Friesland
3 oktober 2017

GGZ Friesland nu ook betrokken bij 'Supranet GGZ
Website GGZ Friesland
5 juni 2017

'Iemand die su´cidaal is, wil niet dood'
Gerard Bos in: GZine
5 juni 2017

Bijdrage Lagerhuisdiscussie
Laat professionals hun werk goed doen! Goede diagnostiek in de GGZ leidt tot betere en goedkopere zorg
12 oktober 2015

Iedereen zou poortwachter moeten zijn
Nieuwsbrief Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding Friesland: Geke Gerards
juni 2015

Su´cidepreventie: de machteloosheid voorbij?
Tijdschrift voor praktijkondersteuning: Esther kersbergen en Ellen Kerseboom
2015

'Als er geen uitweg meer lijkt te zijn'
GGZ Publieksacademie
19 mei 2015

Publieksacademie GGZ | Anne (48) zag geen uitweg meer
Huis aan Huis
6 mei 2015

Su´cide centraal bij publieksacademie
Franeker Courant
6 mei 2015

Psycholoog: Fries klopt niet snel aan voor hulp
Pieter Atsma in: Friesch Dagblad
11 december 2014

Gatekeeperstraining Su´cidepreventie
Doktersacademie Friesland
26 November 2014

Friese aanpak su´cidepreventie krijgt navolging
Erik Betten in: Friesch Dagblad
20 November 2014

Toepassing van de richtlijn in de GGZ
WSPD congres 2014 'Su´cidepreventie van morgen'
10 september 2014

De NS zet bussen in
Illustere Figuren
2014

Je kunt best vragen: denkt u soms aan de dood?
Bart Dirx in: Nederlands Dagblad
5 december 2013

Su´cidepreventie in Amsterdam. Voortgang van de vier subprojecten
GGD Amsterdam: Nieuwsbrief
december 2013

Je kunt iemand best vragen of hij aan zelfdoding denkt
Bart Dirks in: De Volkskrant
4 december 2013

RTL NIEUWS: item over gatekeepers Video
RTL Nieuws
4 december 2013

RTL NIEUWS: item over werkloosheid Video
RTL Nieuws
4 december 2013

Beter leren kijken naar de persoon ßchter de blauwe ogen
Anja Mast in: Friesch Dagblad
10 september 2013

Laag streefcijfer su´cide blijkt te hoog gegrepen
Anja Mast in: Friesch Dagblad
8 juni 2013

Training helpt su´cide-risico sneller inzien
Anja Mast in: Friesch Dagblad
8 juni 2013

Kaarten als nazorg na een su´cidepoging
GGZ Friesland
11 september 2012

Meer aandacht voor su´cidepreventieles
Lieke van den Krommenacker in: Leeuwarder Courant
11 september 2012

Landelijk Implementatieplan Multidisciplinaire Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Su´cidaal Gedrag. Contact Maken!
Peter van Splunteren: Trimbos instituut
2012

'Voorspellen van een su´cide is moeilijk!'
GGZ Friesland Inzine
8 januari 2012

Patienten empowerment
Studio E&W
26 april 2010

De laatste stap. Documentaire
Omrop Fryslan
14 februari 2010

Van gitzwart naar lichtgrijs
Gerrie Riemersma in: Leeuwarder Courant
7 november 2009

GGZ Friesland versterkt su´cidepreventie
HE in: Psy
29 september 2009

Suicidepreventie dag
Omrop Fryslan
10 september 2009

Massale rouferwurkung
Omrop Fryslan
7 juli 2009

ĹGrenzen stellen aan de betrokkenheidĺ
Lodewijk Born in: Friesch Dagblad
21 november 2002