Goede diagnostiek in de GGZ leidt tot betere en goedkopere zorg

19-10-2015


Liesbeth Renckens

Over het congres ‘Laat professionals hun werk goed doen!’ (12 oktober 2015)

Een goede 200 zorgprofessionals en een handvol beleidsmakers uit alle windstreken vulden de zaal van het congres over het belang van goede diagnostiek in de zorg, georganiseerd in het kader van het afscheid van Wim Snellen, hoofd Centrum Psychodiagnostiek en P-opleider van Altrecht. Het werd een congres over de kunst van integratie.

Zorg voor goede zorg

Snellen wordt vaak in één adem genoemd met Eurelings-Bontekoe, met wie hij samen in de loop van hun beider carrières vorm en inhoud gaf aan de dynamische persoonlijkheidsdiagnostiek. Hij was zelf lid van de congrescommissie en kon zo zijn verbindende kwaliteiten op dit zo belangrijke onderwerp nog één keer inzetten. De voorzitter van de Raad van Bestuur van Altrecht, Roxanne Vernimmen, opende het congres dan ook met een gezamenlijke opdracht aan de aanwezige professionals en beleidsmakers: Zorg voor goede zorg!

Aanschouwing zonder begrip is blind

De even kundige als geestige dagvoorzitter Prof. dr. Patrick Luyten schudde de aanwezigen met zijn milde Belgische tongval hard wakker met het feit dat eerder aangetoonde effecten van therapie in werkelijkheid tegenvallen omdat vooral de successen gepubliceerd zijn. Het “hersenloos aanbieden van stoornisgerichte interventies” doet dus niks méér dan andere behandelingen. Hij betoogde dat therapie gaat over het ‘hoe’ van leren. Leren doe je in gehechtheidsrelaties, maar deze zijn bij veel mensen met psychiatrische problematiek verstoord, waardoor een therapeut niet zonder meer vertrouwd wordt als bron van kennis. Door goede diagnostiek spiegel en valideer je. Vanuit de (h)erkenning kan iemand zich openen om in de nieuw ontstane gehechtheidsrelatie het reflectief vermogen en het welbevinden te vergroten.

Dr. Patricia van Wijngaarden ondersteunde dit betoog met casuïstiek waarin ‘goed kijken en luisteren’ centraal stond. Daarnaast ging zij in op de sekseverschillen in de gevoeligheid voor stress, kennis die kan helpen bij het spiegelen en valideren van problematiek. Drs. Merlijn van Eijk sloot daarbij aan met haar waarschuwing dat de gemiddelde patiënt niet bestaat. Zij benadrukte het belang van persoonlijke, geïntegreerde diagnostiek over somatische, psychische aspecten en gehechtheidsrelaties voor de kwaliteit en kostenbesparing in de medische zorg.

Iedereen geestelijk rijk en GOD voor ons allen

In een Lagerhuisdiscussie werd door een bont gezelschap van patiënten, familie, zorgprofessionals, zorgverzekeraars, beroeps- en brancheverenigingen gezocht naar oplossingen voor optimale kwaliteit van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling. Om de ervaren barrières tussen cliënten, professionals en beleidsmakers te slechten, werd alom gepleit voor betrokkenheid, goed luisteren, vertrouwen en integratie van standpunten met behoud van autonomie. Theatergroep Alaska Unlimited stelde na scherpe analyses vol humor twee innovatieve oplossingen voor: het in ere herstellen van het luisterend oor in de vorm van een mobiele luisterpaal (“Je oor delen, zonder oordelen”) en het instellen van een Generalistisch Objectieve Diagnosticus (GOD) in de persoon van Wim Snellen als bruggenbouwer tussen de diverse partijen.

Finally we’ll get there

Na de lunch, die het vrolijke karakter van een grote reünie had, werden in twee rondes interactieve lezingen diverse diagnostische toepassingen uitgediept door een keur aan sprekers. Prof. dr. Arjen Braam besloot de dag met de weersvoorspelling voor de toekomst van de GGZ die hij in zijn geheel complexer en hoogwaardiger zag worden. In deze en de woorden van de dagvoorzitter “Opstijgen doe je tegen de wind in” hoorde ik de geruststellende belofte dat we uiteindelijk in ons vak tot grote hoogte zullen komen, mede door de kracht van goede integratieve diagnostiek.

Meer weten?

Klik hier voor alle presentaties van het symposium.

Liesbeth Renckens is klinisch psycholoog en hoofd behandelzaken van BigMove GGZ. Daarnaast geeft zij advies, opleiding en supervisie over o.a. diagnostiek vanuit haar eigen bedrijf Bind Zorgconcepten, info@bindzorgconcepten.nl