Themadag voor familieleden en vrienden van mensen met een borderline-stoornis

‘Grenzen stellen aan de eigen betrokkenheid’

 

Lodewijk Born

 

Leeuwarden - Hoe ga je om met je broer of zus die vanwege zijn borderlinestoornis geld verkwist, impulsief nieuwe relaties aangaat, om de paar maanden van baan verwisselt en door dit gedrag jouw hele leven in de war stuurt? Het zijn vragen die zaterdag aan de orde komen tijdens de themadag ‘Borderline… waar ligt de grens?’

 

De dag voor familieleden en vrienden van mensen met psychische problemen wordt georganiseerd door de Friese interkerkelijke werkgroep ‘Labyrint/In Perspectief’. Zij stellen zich ten doel mensen met dezelfde ervaringen in contact te brengen via gespreksgroepen, contactavonden en themabijeenkomsten. De problematiek van mensen met de borderlinestoornis was al eerder het hoofdthema, maar er blijkt veel behoefte aan gesprek en het uitwisselen van ervaringen; vorig jaar waren er meer dan honderd mensen op de themabijeenkomst.

 

Spreker in de Open Hof in Leeuwarden is zaterdag drs Martin Steendam. Hij is werkzaam als psycholoog en hoofd behandeling bij de GGZ in Heerenveen. Tevens is hij lid van de Friese expertgroep die zich richt op het in kaart brengen en verder ontwikkelen van de behandeling binnen de GGZ-Friesland voor mensen met een borderlinestoornis.

 

Hij legt de borderlineproblematiek uit: "Het zijn mensen die last hebben van sterk wisselende stemmingen, heel impulsief handelen, gauw het gevoel hebben in de steek te worden gelaten, onzeker zijn over zichzelf, slecht alleen kunnen zijn, en zichzelf soms beschadigen. Dat zijn enkele symptomen. Het is niet zo dat wanneer je constateert 'hé, dat heb ik ook wel eens', dat je dan de borderlinestoornis hebt. Het stellen van de indicatie moet op een zorgvuldige wijze door een daarin geschoolde professional geschieden."

 

Bespreekbaar

Steendam weet uit beschikbare cijfers dat ,,1 a 2 procent" van de Nederlandse bevolking de stoornis heeft. De borderline-problematiek is sinds de jaren negentig in de samenleving veel meer openlijk bespreekbaar. "Dit komt onder meer door televisieprogramma's zoals die van Catherine Keyl en EO's Man/Vrouw die er aandacht aan hebben besteed." Ook op internet zijn diverse hulpsites en praatgroepen voor borderliners en betrokkenen.

Op de themadag van zaterdag is er met name aandacht voor de ervaringen die je als vader of moeder, broer of zus, een ander familielid of vriend of collega met iemand hebt met de borderlineproblematiek. Als mensen konden opschrijven wat ze allemaal meemaken, zouden ze daar "zo een kast mee kunnen vullen", aldus Steendam. Elke relatie is weer anders en zo ook elke ervaring. "De borderlinestoornis doet altijd óók iets met die andere partij. Er wordt een enorm appel op je gedaan als ouders of broer en zus. Wat doe je bijvoorbeeld als je zoon midden in de nacht opbelt en zegt dat hij suïcidaal is, en dat al voor de zóveelste keer gebeurt: spring je dan in de auto of niet? De omgeving leeft vaak met een sterk gevoel van angst, machteloosheid, ingehouden of openlijke woede."

 

De betrokkenheid en de worsteling daarmee is een enorm dilemma. "Soms ervaar je dat die ander jouw grenzen overschrijdt. Mag je dan zeggen: 'stop, nu even niet?’ En wanneer is die grens bereikt? Hoe ga je verder met de relatie met die ander als je die grens getrokken hebt? Het zijn indringende  vragen rond de borderlineproblematiek."

 

Ook in de relatie met de hulpverleners komen die grenzen aan de orde. "Familieleden zijn soms zó betrokken dat ze geen afstand meer kunnen nemen om oplossingen te kunnen zien. Gevolg is dat ze zelf ook in de knoei raken en dan de professionele hulpverleners inschakelen die 'hun dochter of zoon moeten helpen'. 'Je kunt haar toch opnemen?' zeggen ze dan. Maar soms is dat niet de beste oplossing. Tevens heeft de cliënt daar zelf zeggenschap over. Ook een hulpverlener stelt daarmee een grens. Dit kan vervolgens tot frustraties en onbegrip leiden. Wel is het van belang dat als iemand met de borderlineproblematiek behandeld wordt, de familie hier bij betrokken wordt."

 

Veel betrokkenen weten wel dat ze grenzen moeten stellen, maar ze worden ook steeds weer verleid om óver de grenzen die ze gesteld hebben heen te stappen, weet Steendam. " Want 'het blijft immers je kind of partner'."

 

Ook de omgeving heeft vaak - onvermijdelijk - te maken met iemand met de borderlinestoornis. "Van familie en buren tot collega's en gemeenteleden in de kerk." Steendam stelt dat vanuit de kerken het belangrijk is om vanuit "een goede zorg" met iemand om te gaan. ,,'Niet te veel op iemands huid gaan zitten', is mijn advies. Veel mensen met een borderlinestoornis en betrokkenen geven aan dat ze vaak allemaal goedbedoelde, ongevraagde adviezen krijgen,  zoals 'probeer niet bij de pakken neer te zitten', 'probeer wat contact met anderen te zoeken'. Maar; daar help je hen niet mee. Je kunt. beter bemoedigen dan bemoeien, steunen dan advies geven. Beter gepaste afstand, dan overmatige nabijheid."

 

Expertgroep

Binnen de GGZ Friesland is twee jaargeleden een Friese expertgroep persoonlijkheidsstoornissen opgericht. " We hebben nu in kaart gebracht hoe de zorg voor mensen met de borderline-problematiek in de vier Friese regio's (Leeuwarden, Sneek, Heerenveen, Drachten, LB) plaatsvindt. Er is tot nog toe een verscheidenheid aan behandelmethoden, variërend van poliklinische zorg, tot deeltijd behandeling tot klinische behandeling. Het is voor de cliënt van belang welke van deze vormen in hun individuele situatie passend is. Het beleid in dezen dient eenduidig te zijn. We willen meer een zelfde procedure volgen. We hopen op die manier ook meer patiëntgerichte zorg te kunnen leveren. Dan kan het in de toekomst best zo zijn dat iemand uit Drachten behandeld wordt in Heerenveen omdat de zorg daar beter op zijn situatie is afgestemd."

 

De themadag is zaterdag van 10,00 tot 16.00 uur.

Meer info: 0511-476213 of k.krol@chello.nl