Publicaties in boeken


M Steendam
Het trainingsprogramma su´cidepreventie van GGZ Friesland
In: Hoopvolle aanpakken, indringende verhalen. Directbetrokkenen en hulpverleners over su´cides en su´cidaliteit. Verhalenbundel 2018-2019 - Ivonne van de Venstichting
2019. Arnhem: AquaZZ

M Steendam, D de Beurs, C Steylaerts & G Donker
Su´cidaliteit in de praktijk van de huisarts
In: C van Heeringen, C Portzky, D de Beurs en AJFM Kerkhof (red). Handboek su´cidaal gedrag. Tweede,geheel herziene druk
2019. Amsterdam: Boom uitgevers

M Steendam, J de Keijser, D de Beurs & H Wenning
Su´cidaliteit in de huisartsenpraktijk. De POH-GGZ is gatekeeper bij uitstek
In: AJFM Kerkhof & B van Luijn(red). Behandeling van su´cidaal gedrag in de praktijk van de GGZ. Tweede, herziene druk
2016. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

M Steendam
Als hoop verdrongen wordt door wanhoop
In: E van Meekeren & J Baars (red). De ziel van het vak. Over contact als kernwaarde in therapie, p. 269-274
2015. Amsterdam: Boom

M Steendam, B van Luyn, S Knapen, B Nijmeijer, E van Meekeren, A Kaasenbrood & N van Bunningen
Meedoen. Aanbevelingen voor de behandeling en begeleiding van mensen met EPA-PS
2013. Utrecht: Uitgave van Kenniscentrum Persoonlijkheidsstoornissen

J de Keijser & M Steendam
Inschatten van su´cidaal gedrag
In: C van der Feltz-Cornelis & N Mulder (Eds), Handboek sociale psychiatrie, p. 141-151
2013. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij BV

M Steendam & J de Keijser
Preventie van su´cidaal gedrag
In: C van der Feltz-Cornelis & N Mulder (Eds), Handboek sociale psychiatrie, p. 211-221
2013. Utrecht: De Tijdstroom Uitgeverij BV

M Steendam & J de Keijser
Su´cidaliteit
In: J Baars & E Van Meekeren (Eds), Een psychische stoornis heb je niet alleen: Praten met families en naastbetrokkenen over geestelijke gezondheid en psychische problemen, p.463-475
2013. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum

AM van Hemert, AJFM Kerkhof, J de Keijser, B Verwey, C van Boven, JW Hummelen, MH de Groot, P Lucassen, J Meerdinkveldboom, M Steendam, B Stringer, AA Verlinde & G van de Glind
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van su´cidaal gedrag
2012. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij BV

AM van Hemert, AJFM Kerkhof, J de Keijser, B Verwey, C van Boven, JW Hummelen, MH de Groot, P Lucassen, J Meerdinkveldboom, M Steendam, B Stringer, AA Verlinde & G van de Glind
Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van su´cidaal gedrag. Samenvatting.
2012. Utrecht: De Tijdstroom uitgeverij BV

J de Keijser & M Steendam
Behandeling van su´cidepogers met cognitieve gedragstherapie
In: AJFM Kerkhof & B van Luyn (Red), Su´cidepreventie in de praktijk, p. 289-300
2010. Houten: Bohn Stafleu van Loghum

M Hermens, H van Wetten & H Sinnema
Kwaliteitsdocument Ketenzorg bij su´cidaliteit. Aanbevelingen voor zorgvuldig samenwerken in de keten
2010. Utrecht: Trimbos-instituut. Bijgedragen als projectgroeplid