dinsdag 25 maart 2003

E-mailen met je psycholoog

Cor heeft burn-out klachten ontwikkeld nadat bij het ICT-bedrijf waar hij werkzaam is als programmeur ten gevolge van de huidige recessie steeds minder mensen hetzelfde werk moeten doen. Froukje raakt de laatste dagen snel geprikkeld nadat ze vorige week maandag op weg naar haar werk betrokken werd bij een ongeval, waarbij twee mensen ernstig gewond raakten. Zowel Cor als Froukje hebben hulp gezocht achter hun computer. Cor werd verwezen door de bedrijfsarts, Froukje heeft zichzelf aangemeld. De behandeling en het contact met de psycholoog verlopen via e-mail, het is een internetbehandeling. Dat dit geen verre toekomstmuziek is bewijst Interapy.

Via de website www.interapy.nl kunnen mensen met stressklachten on-line behandeling krijgen. De geboden behandeling bestaat uit laagdrempelige, kortdurende psychologische hulp. Het gaat als volgt. Op de website kan iedereen informatie vinden over twee geprotocolleerde behandelingen. De ene behandeling richt zich op mensen die angst en stressklachten hebben ontwikkeld na een schokkende gebeurtenis. De andere behandeling richt zich op stress klachten die mensen ervaren in hun werk.

Op de site worden klachten beschreven en uitleg gegeven. Wanneer je besluit op basis van deze informatie en psycho-educatie jezelf aan te melden,† krijg je na aanmelding per e-mail een inlogcode toegezonden. Eenmaal ingelogd moeten een aantal vragenlijsten worden ingevuld. De vragenlijsten besteden aandacht aan aard van de klachten, gebruik van bepaalde medicijnen, alcohol en drugsgebruik etc.† Kom je door deze screening heen, dan kan je na het tekenen van een behandelovereenkomst met de behandeling starten. Blijkt uit de gegeven antwoorden op de vragenlijsten dat hulp van Interapy niet passend is, dan wordt, desgewenst in overleg met de verwijzer, een alternatief gezocht.

De behandelingen duren zeven tot tien weken, bij een tijdsbesteding van ongeveer twee uur per week en vragen een actieve en gemotiveerde houding van de cliŽnt. Onderdelen van het behandelaanbod zijn schrijfopdrachten, stress in kaart brengen, leren ontspannen, verbeteren van slaappatroon, uitdagen van niet-functionele gedachten, time-management, omgaan met anderen, terugvalpreventie, stellen van haalbare doelen, etc.

Op een bijeenkomst in Groningen ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan van het Nederlands Instituut voor Psychologen gaf hoogleraar Alfred Lange van de Universiteit van Amsterdam een lezing over deze door hem opgezette vorm van cognitieve gedragstherapie via het internet. De behandeling is zorgvuldig opgezet en steunt op onderzoeksbevindingen. De privacy wordt gewaarborgd, de huidige wet en regelgeving wordt zorgvuldig nageleefd.

De relatie tussen hulpverlening en internet is ambivalent. Grenzeloos surfen op het wereld wijde net kan verslavend werken. Informatie en psychoeducatie over klachten en hoe ermee om te gaan is gemakkelijk en snel te verspreiden. Contact maken met lotgenoten via chatboxen kan een eerste stap zijn in het accepteren en delen van gevoelens.

En dan is er dus behandeling via het internet. Nu voor nog een beperkt aantal klachten, mogelijk straks voor meer. Bij een nieuwe ontwikkeling worden de scheidslijnen vaak scherp getrokken. De optimisten fantaseren over de geweldige mogelijkheden die hier liggen. De pessimisten mopperen dat contact wel meer vraagt dan een behandelaar ver weg achter een computer. Want hoe zit het nu met die onzichtbare behandelaar?

Uit eigen onderzoek van Interapy onder de cliŽnten bleek dat de helft blij was met deze vorm van contact. Sommigen gaven aan dat ze zo gemakkelijker openhartig durfden zijn en dat ze sneller aan de slag konden gaan dan bij een face-to-face contact. Vrijwel iedereen profiteerde van de behandeling.

Is dit nu de toekomst voor alle behandelingen? Nee, zeker niet. Want niet elke behandeling kan via internet worden aangeboden en niet iedereen wil beeldschermhulp. Het is wel een goede aanvulling op het huidige behandelaanbod, met een aantal voordelen. Je kan op je eigen tijd de therapie volgen, je kan snel ter zaken komen, je kan je goed concentreren op je taken.

Zo hebben Cor, Froukje en het merendeel van de mensen die tot nu toe deze behandeling hebben gevolgd er baat bij gehad. Gelukkig zijn het kortdurende behandelingen. Want anders zou een van de mogelijke bijwerkingen internetverslaving kunnen zijn. En daar is geen internetbehandeling voor.